Istorijski arhiv Bela Crkva - Bela Crkva, Srbija

kulturne znamenitosti

U nadležnosti Istorijskog arhiva Bela Crkva  nalazi se arhivska građa i registraturski materijal organa društveno-političkih zajednica, radnih i drugih organizacija i privatnih lica, koji su delovali i deluju na području za koje je Arhiv teritorijalno nadležan - područje opštine Bela Crkva, grada Vršca i opštine Plandište. U depoima Arhiva čuva se 3903 metara arhivske građe, u okviru 657 fondova i zbirki. Vremenski raspon građe je od 1764. do 2011. godine. Od tog broja, ukupno 495 fondova su registraturski sređeni (u ukupnoj količini od 2255 metra dužnih). Za ove fondove su sačinjena naučno-informativna sredstva u vidu sumarnog inventara. Arhivska građa koju čuvamo, pisana je na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku. Istorijski arhiv je ustanova kulture od opšteg značaja, koja vrši zaštitu, sređivanje i obradu arhivske građe Bele Crkve i njeno prezentovanje.      

Arhiv je osnovan 1946. godine na osnovu Odluke Povereništva za prosvetu Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne Pokrajne Vojvodine, a kao samostalni Državno-istorijski arhiv sa sedištem u Beloj Crkvi radi od 1956. godine. Godine 1966. menja naziv u Istorijski arhiv u Beloj Crkvi, a naredne, 1967. godine je postao međuopštinska ustanova. Krajem jula 1992. godine Vlada Republike Srbije postala je osnivač Arhiva, na osnovu odredbi Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture.                          

Sanacija kapilarne vlage odnosi se na cjelokupni podrumski prostor arhiva.

Svjedočanstvo

Objekti nedavno sanirani:

Imate problem vlage u vašim zidovima?

Krenite u rješavanje problema!
Pošaljite nam upit s osnovnim informacijama i očekujte naš poziv u najkraćem roku.