Dvorac Pejačević – Virovitica

kulturne znamenitosti

Dvorac Pejačević je kasnobarokna građevina sa klasicističkim elementima koja se nalazi u centru grada Virovitice. Predstavlja jedan od niza objekata koje je posjedovala slavonska plemićka obitelj Pejačević i jedan je od najljepših dvoraca u Hrvatskoj. Gradnja dvorca je trajala od 1800. do 1804. godine, prema projektu austrijskog arhitekta N. Rotha. Dvorac je uključen u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Sanacija kapilarne vlage odnosi se na cijeli objekt i sve podrumske i prizemne prostorije dvorca.

Svjedočanstvo

Objekti nedavno sanirani:

Imate problem vlage u vašim zidovima?

Krenite u rješavanje problema!
Pošaljite nam upit s osnovnim informacijama i očekujte naš poziv u najkraćem roku.