Česta pitanja

Potrudili smo se ponuditi odgovore na česta pitanja. Ako ne pronađete odgovor na vaše, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Natrag na predhodnu stranu

Kapilarna vlaga

Zašto se vlaga iz tla naziva kapilarna vlaga?

Kapilarna vlaga ima osnove u fizikalnim zakonima elektromagnetskih sila među molekulama. Kapilarna vlaga uzrokovana je silama adhezije i kohezije koje omogućuju podizanje ili spuštanje razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara)

  • Adhezija je pojava međusobnog privlačenja površina dvaju tijela načinjenih od različitih tvari, ili tijela i tekućine, zbog djelovanja elektromagnetskih sila među molekulama.
  • Kohezija (franc. cohésion, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan) je privlačna međuatomska ili međumolekularna sila koja djeluje između susjednih čestica tvari.
Napetost površine usljed kohezije

Objašnjenje kapilarnosti, kao i matematičku teoriju oblika površine tekućine, obrazložili su u svojim radovima Thomas Young (1804), Pierre Simon de Laplace (1806), Carl Friedrich Gauss (1830) i Siméon Denis Poisson (1831).

U uskim cijevima, gdje je površina tekućine velika prema volumenu tekućine, vrijednost i površinskih sila i gravitacije postaju usporedive i razina tekućine u cijevi može se podizati (kapilarna elevacija) ili spuštati (kapilarna depresija). Tekućina koja »moči« stijenke kapilare (adhezija veća od kohezije) podizat će se, a tekućina koja »ne moči« stijenke kapilare (kohezija veća od adhezije) spuštat će se.

Površinska napetost vode u primjeni
Prianjanje tekućine na stjenku posude uslijed adhezije
Dizanje vode u cijevima uslijed adhezije